Forklaring til kolonnene i Markedsanalysen øko

Kolonne nr.KolonnetekstForklaring
1VarenavnProduktnavn med volumbenevnelse
- Står det kg er alle tall i tonn
- Står det stk. er alle tall i 1000 stk.
2Volum anslagForventet solgt volum i inneværende uke i tonn eller 1000 stk.
3NoteringsprisGjennomsnittlig oppgjørspris til produsent fratrukket 0,35% i forskningsavgift.
4Toll fra EUGjeldende tollsats fra EU i inneværende uke.
5Toll fra EUToll fra EU for inneværende og kommende uke.