Forklaring til kolonnene i markedsmeldingen

Kolonne nr.
KolonnetekstForklaring
1VarenavnProduktnavn med volumbenevnelse
- Står det kg er alle tall i tonn
- Står det stk. er alle tall i 1000 stk.
2Mottatt uke….Mottatt volum forrige uke i tonn eller 1000 stk.
3ANSAnslag volum, dvs. forventet solgt volum i inneværende uke i tonn eller 1000 stk.
4Beregnet midlere engrosprisNoteringspris pluss en anslått avanse til
kommisjonær/grossist. Avansen varierer fra 15-25%. (De
fleste veksthusproduktene har 15%, mens de fleste
frilandsproduktene har 25%.)
5 *%Oppnådd % mellom beregnet og anbefalt engrospris i inneværende uke.
6NoteringsprisGjennomsnittlig oppgjørspris til produsent fratrukket 0,35% i forskningsavgift.
7Noteringspris u……
Noteringspris for forrige uke.
8Målpris
Målpris for kommende uke.
9Ø.P.Øvre prisgrense for kommende uke (12% over målpris).
10Toll fra EU/kgGjeldende tollsats fra EU for kommende uke.
11Anbefalt engrosprisAnbefalt engrospris for kommende uke.
12EndringerAnbefalt prisendringen i øre opp eller ned gjeldende for kommende uke.
13MerknaderSpesielle kommentarer knyttet til produktet.

* Fjernet fra og med Markedsmelding for uke 9/18