Forklaring til kolonnene i markedsmeldingen

Kolonne nr.
KolonnetekstForklaring
1VarenavnProduktnavn med volumbenevnelse
- Står det kg er alle tall i tonn
- Står det stk. er alle tall i 1000 stk.
2AnslagAnslag volum, dvs. forventet solgt volum i angitte uke i tonn eller 1000 stk. Anslaget innhentes av Landbruksdirektoratet fra ulike grossister/aktører.
3NoteringsprisNoteringspris (produsentpris) for angitte uke.
Gjennomsnittlig oppgjørspris til produsent, fratrukket 0,35% i forskningsavgift. Prisen innhentes av Landbruksdirektoratet fra ulike grossister/aktører og er vektet på volum.
Prisen relaterer seg direkte til målprissystemet for målpriskulturene.
4MålprisMålpris for angitte uke.
5 Ø.P.Øvre prisgrense for angitte uke (12% over målpris).
6Toll fra EU/kgGjeldende tollsats fra EU for angitte uke.
7Anbefalt produsentpris
Anbefalt oppgjørspris til produsent i øre for angitte uke.
8Endring produsentpris
Anbefalt endring i produsentpris for angitte uke.
9Anbefalt engrosprisAnbefalt engrospris* i øre for angitte uke
10Endring engrosprisAnbefalt endring i engrospris* for angitte uke
11MerknaderSpesielle kommentarer knyttet til produktet.

* Engrospris er produsentpris pluss en anslått avanse (15-25%) til kommisjonær/grossist.
(De fleste veksthusproduktene har 15%, mens de fleste frilandsproduktene har 25%.)