Forklaring til kolonnene i markedsanalysen

Kolonne nr.KolonnetekstForklaring
1VarenavnProduktnavn med volumbenevnelse
- Står det kg er alle tall i tonn
- Står det stk. er alle tall i 1000 stk.
2Volum anslagAnslått forventet solgt volum i angitte uke i tonn eller 1000 stk. Anslaget innhentes av Landbruksdirektoratet fra ulike grossister/aktører.
3Beregn. midl. engr. prisBeregnet midlere engrospris* er produsentpris for angitte uke, pluss en anslått avanse (15-25%) til kommisjonær/grossist.
(De fleste veksthusproduktene har 15%, mens de fleste
frilandsproduktene har 25%.)
4 *Not.-prisGjennomsnittlig oppgjørspris til produsent, fratrukket 0,35% i forskningsavgift. Prisen innhentes av Landbruksdirektoratet fra ulike grossister/aktører og er vektet på volum.
Prisen relaterer seg direkte til målprissystemet for målpriskulturene.
5MålprisMålpris for angitte uke.
6Ø.P.Øvre prisgrense for angitte uke (12% over målpris).
7Toll fra EU/kgGjeldende tollsats fra EU for angitte uke.
8Anbefalt produsentprisDen produsentprisen Markedsmøtet forrige uke anbefalte for inneværende uke.
9Volum anslagAnslag volum, dvs. forventet solgt volum i angitte uke i tonn eller 1000 stk. Anslaget innhentes av Landbruksdirektoratet fra ulike grossister/aktører.
10MålprisMålpris for angitte uke
11Ø.P.Øvre prisgrense for angitte uke (12% over målpris).
12Toll fra EUGjeldende tollsats fra EU for angitte uke.

*Engrospris er produsentpris pluss en anslått avanse (15-25%) til kommisjonær/grossist.
(De fleste veksthusproduktene har 15%, mens de fleste frilandsproduktene har 25%.).