Forklaring til kolonnene i markedsanalysen

Kolonne nr.KolonnetekstForklaring
1VarenavnProduktnavn med volumbenevnelse
- Står det kg er alle tall i tonn
- Står det stk. er alle tall i 1000 stk.
2Volum anslagForventet solgt volum i inneværende uke i tonn eller 1000 stk.
3Beregnet midlere engrosprisNoteringspris pluss en anslått avanse til
kommisjonær/grossist. Avansen varierer fra 15-25%.
(De fleste veksthusproduktene har 15%, mens de fleste
frilandsproduktene har 25%.)
4 *%Oppnådd % mellom beregnet og anbefalt engrospris i inneværende uke.
5NoteringsprisGjennomsnittlig oppgjørspris til produsent fratrukket 0,35% i forskningsavgift.
6MålprisMålpris for inneværende uke.
7Ø.P.Øvre prisgrense for inneværende uke (12% over målpris).
8Gjeldende tollsats fra EU i inneværende uke.Toll fra EU/kg
9Anbefalt engrosprisDen engrosprisen Markedsmøtet forrige uke anbefalte for inneværende uke.
10MålprisMålpris for kommende uke.
11Ø.P.Øvre prisgrense kommende uke.
12Toll fra EUToll fra EU for kommende uke.

* Fjernet fra og med Markedsanalyse for uke 8/18